DSC05263 (Small)

新城國小二年乙班學童正進行蝴蝶生態課程之一。

 DSC05251 (Small)  

新城國小二年乙班學童正進行蝴蝶生態課程之二。

 

 

DSC05276 (Small)

 

↗小朋友的作品

 

 

 

 

 

 

 

    全站熱搜

    acchl 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()