31 005 (Small)

 ↗亞泥何首席副廠長向來賓做簡報。

 

  31 008 (Small)

 ↗亞東技術學院主管(左)致贈榮譽獎牌以示感謝。

 

 31 016 (Small)

 ↗亞東技術學院來賓們參觀蝴蝶園。

 

 31 014 (Small)

↗來賓們在休閒林園字樣區合影

 

 

 

 

 

 

    全站熱搜

    acchl 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()