312 005 (Small)

雖然外面飄著雨,同學們參訪園區興致高昂,一點也不受影響。

 

312 009 (Small)

同學們聆聽蝴蝶生態解說。

 

 312 007 (Small)

同學們聆聽原生植物解說。

 

 

   

 

 

 

 

 

    全站熱搜

    acchl 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()