1 002 (Small)

解說員帶領同學們入園參訪。

 1 012 (Small)

吉安國中老師致贈感謝狀,由園區管理員代表接受。

 

 1 010 (Small)  

同學們正在努力填寫園區參訪問卷。

 

 

 

 

 

 

    全站熱搜

    acchl 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()